Строителна фирма “ЛИК СТРОЙ” ЕООД

“ЛИК СТРОЙ” ЕООД e строителна фирма, създадена и управлявана от строителен инженер с голям опит в строителството.
Фирмата разполага с:

  • квалифициран инженерно-технически персонал;
  • опитни специалисти и бригади с дългогодишен опит;
  • необходимата механизация за специализирани строителни работи.

Строителна фирма “ЛИК СТРОЙ” ЕООД има рамкови договори с доставчици на материали, което е предпоставка за намаляване на стойността на строителството.
Ние Ви предлагаме прозрачни договори с твърди цени и срокове; гаранционни срокове съгласно българското законодателство; ясни и взаимно изгодни схеми на разплащане

снимка строителство - ЛИК Строй снимка строителство - ЛИК Строй снимка Еднофамилни сгради